Disclaimer

Copyright

Alle inhoud van deze pagina's, zoals grafische elementen, logo's, teksten, et cetera is eigendom van PasoCaribe of zijn licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, inhoud en structuur) van de content op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk-, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PasoCaribe te Kralendijk (Bonaire).

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan PasoCaribe niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud hiervan geen enkel recht worden ontleend.

Deze website is gemaakt en wordt geëxploiteerd door PasoCaribe op Bonaire. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag.

BOVEN